Hyundai Santa-Fe 2.0H-Matic 2004 4×4

Kalkandere Belediye Başkanlığı’ndan Araç Satış İhalesi-Hyundai Santa-FE 2004 Md.4×4

İLAN

KALKANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

             Bu ihale Kalkandere Belediye Başkanlığı demirbaşına kayıtlı olup, Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih  ve 25 sayılı kararına istinaden ekonomik ömrünü tamamlamış  53 KA 004 Plakalı Hyundai Santa-Fe 2.0 H-Matic, 2004 Model, Motor No: D4EA3253542, Şasi No: KMHSC81VP4U633346 ve KM:337.500 olan aracın satışı ile ilgili olup aşağıdaki şartlar aranır.

1-Aşağıda listede cins ve özellikleri belirtilen araç 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine istinaden açık artırma suretiyle satılacaktır.

Aracın muhammen bedeli (KDV Hariç) ve geçici teminat miktarları aşağıda listede belirtildiği şekildedir.

Sıra NoMarkası/TipiPlakasıModel YılıTrafikteki Konumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat (%3)

1

Hyundai Santa-Fe 2.0H-Matic

53 KA 004

2004

Çekme Belgeli

208.125,00₺6.243,75₺

 

 

 

 

 

 

2- İhale 16/03/2023 Perşembe günü saat 14,00’ de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Kanuni ikametgâh belgesi.

b)Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği

c) İmza sirküleri (Noter tasdikli)

d)Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter Onaylı)

e) Şirket olarak katılacaklar için;

e-1)Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (Noter tasdikli)

e-2)Ticaret odası sicil kaydı

e-3)İmza sirküleri (Noter Onaylı)

e-4)Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter Onaylı)

e-5)Tebligat için adres beyanı

f) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi

g) Geçici teminat makbuzu.

h) Şartname alındı makbuzu.

i) Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

4- Tüm vergi, resim, harç, alım satım giderleri, ihale tarafına kalan kişi tarafından ödenecektir. İhaleye girebilmek için istenilen bilgilerle birlikte ihale günü Kalkandere Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5- İhaleye katılmak isteyenler 150,00-TL şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak makbuz karşılığında ihale şartnamesinin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilir veya ücretsiz görebilir.

İLANEN DUYURULUR

İhale bedelleri peşin olup ihale tarihinden itibaren ihaleyi üstlenen tarafından 15 gün içerisinde belediye veznesine veya aşağıda belirtilmiş olunan banka hesaplarına ihale bedeli ve diğer giderler yatırılacaktır. İhale bedeline %18 K.D.V. ilave edilecektir. 15 gün içerisinde yatırılmadığı taktirde ihale iptal edilerek yatırılan geçici teminat Belediyeye gelir olarak kaydedilecektir.
İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve ihale ile ilgili giderler ihaleyi üstlenene aittir.
         Kalkandere Belediyesi Banka Hesap Bilgileri

               Ziraat Bankası A.Ş. Kalkandere Şubesi

               TR87 0001 0006 4107 8140 5850 01


Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

53R Rize Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin